Swedish English Greek

Investera med gott förtroende

 

Ancoria är ett etablerat globalt företag som förvaltar sparande för svenska och internationella kunder. Vi erbjuder skräddarsydda kapitalförsäkringar med investeringsmöjligheter i fonder och strukturerade produkter genom högt rankade institut.

Våra fonder

 

Aktiefonder

De är skapade för investerare med högre risktolerans som söker långsiktig kapitaltillväxt. De kan potentiellt ge högre avkastning än räntebärande eller penningmarknadsfonder.

Räntefonder

De investerar främst i räntebärande värdepapper med varierande risk mellan olika branscher och geografiska regioner.

Penningmarknadsfonder

De strävar efter att bevara kapital och består av högkvalitativa kortfristiga värdepapper, likvida skuldebrev och penningmarknadsinstrument. Inkomsten kommer till stor del att vara beroende på rådande räntemiljö.

Blandfonder

De kombinerar olika tillgångsslag i en enda portfölj, enligt sin investeringsstrategi - ett enkelt sätt att diversifiera sina investeringar.

Branscher/Alternativa fonder

De erbjuder exponering i icke-traditionella tillgångsslag såsom råvaror och fastigheter samt alternativa investeringsstrategier.

Strukturerade fonder

De ger innovativa investeringslösningar som inte kan uppfyllas av standardiserade finansiella instrument.

Räntekonton

De är sparfonder som ger en avkastning, fastställd och garanterad av Ancoria.

Bäst presterande fonder

 

FondnamnSEK utv. i år
Penningmarknadsfond USD9,30%
Penningmarknadsfond EUR5,05%
Penningmarknadsfond GBP1,46%
Penningmarknadsfond SEK-0,44%
Kina-2,79%
Senast uppdaterat den 2020-04-06

Se vår video

 

OM OSS
Ancoria Insurance är ett försäkringsbolag verksamt från Cypern som har erbjudit utlandssparande till den svenska marknaden sedan 1987. Vi erbjuder ett smart och kundanpassat sparande i utlandet via unika och speciellt utvalda fonder och strukturerade produkter genom våra skattefördelaktiga kapitalförsäkringar.
KONTAKT
Kundservice:
0200-110 130
Fax: 0200-110 134
Reg.nummer: 29 805
Ancoria Insurance
P.O. Box 23415
1683 Nicosia
Cyprus

Följ oss på 
SOCIALT ENGAGEMANG
Ancoria tror på att investera i unga människor och deras utbildning eftersom de är vår framtid. Vi strävar efter att ge möjligheter till begåvade barn från missgynnade miljöer.